Slow Food

Slow Food je medzinárodným hnutím, ktoré má 1 milión podporovateľov, eviduje na celom svete viac ako 100.000 členov, dobrovoľníkov a podporovateľov v 150 krajinách, 1500 lokálnych združení, tzv. konvívií a sieť, ktorú tvorí 2000 komunít produkujúcich potraviny trvalo udržateľným spôsobom, kladúc dôraz na kvalitu. Hnutie Slow Food bolo založené v roku 1986 v Taliansku, enogastronómom a novinárom Carlom Petrinim, ako reakcia na šíriacu sa globalizáciu stravovania v štýle fast-food a zrýchľujúce sa životné tempo, strácajúce sa miestne gastronomické tradície a absentujúci záujem ľudí o to, čo jedia, odkiaľ jedlo prichádza a ako jeho konzumácia ovplyvňuje svet okolo nás. Slow Food® vytvára sieť ľudí, ktorí spájajú radosť z dobrého jedla so zodpovednosťou k miestnym komunitám a k životnému prostrediu.

Aj FantastiCo prináša čerstvé, dobré a férové produkty.